Saturday, February 28, 2009

Kalsubai

bird eye view of Kalsubai base village Bari









ushaakaal hota hota..





purva dishela gulaal udhalit...





Labels: , , , ,

Tuesday, February 24, 2009

Kille Raigad

Te firata baajus dole.. kinchit oley...




Mahadarwaja.






hi waat dur jaatey...


to Raani vasa..


Ashta Prasdhananche waadey..


Palkhi Darwaja..


Bazzaar peth


Itihaas sangtaat hya bhinti


Sinhvasan opposite Nagarkhana




Maharajanchi Samadhi..


Vaghya kutryachi samadhi...




Raigad Mall




Mahadarwaja Bird-eye-view




















Wagh Darwaja..


...Jaanta Raja...

Labels: , , , , ,