Saturday, February 28, 2009

Kalsubai

bird eye view of Kalsubai base village Bari

ushaakaal hota hota..

purva dishela gulaal udhalit...

Labels: , , , ,

Tuesday, February 24, 2009

Kille Raigad

Te firata baajus dole.. kinchit oley...
Mahadarwaja.


hi waat dur jaatey...


to Raani vasa..


Ashta Prasdhananche waadey..


Palkhi Darwaja..


Bazzaar peth


Itihaas sangtaat hya bhinti


Sinhvasan opposite Nagarkhana
Maharajanchi Samadhi..


Vaghya kutryachi samadhi...
Raigad Mall
Mahadarwaja Bird-eye-view
Wagh Darwaja..


...Jaanta Raja...

Labels: , , , , ,