Saturday, January 15, 2011

Kaneri Caves revisited
देणार्‍या ने देतच राहावे, घेणारयाने घेतच राहावे.
घेणारयाने इतके घेतले... देणार्‍याचे हात आता तोकडे...


...contrast...


...lost identity...


...abstract...


...we belong to the same root...


...the umbrella...Labels: , , ,